Recommended nautical mobile app for Android

Recommended links

1.       Česká asociace námořního jachtingu  (www.yachting.cz/cany)
2.       Český lodní a průmyslový registr ČLPR  (www.czechregister.cz)
3.       Český telekomunikační úřad  (www.ctu.cz )
4.       Český svaz jachtingu  (www.yachting.cz/csj )
5.       C.O.S. – Crew Management  (www.crewmanagement.cz)
6.       Překlady dokumentů EU (isap.vlada.cz)
7.       Právní předpisy EU (europa.eu.int )
8.       Vysoká námořní škola ve Gdyni – Polsko ( www.am.gdynia.pl )
9.       Mezinárodní asociace klasifikačních společností IACS  (www.iacs.org.uk)
10.     Mezinárodní organizace práce ILO (www.ilo.org)
11.     Mezinárodní námořní organizace - IMO( www.imo.org)
12.     Mezinárodní jachtařská federace (www.sailing.org )
13.     Vysoká námořní škola ve Štětíně – Polsko ( www.am.szczecin.pl )
14.     Ministerstvo dopravy ČR ( www.mdcr.cz)
15.     Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR (www.telecom.gov.sk )
16.     Oceány a mořské právo (www.un.org/Depts/los/index.htm )
17.     Polský námořní úřad ve Gdyni – Polsko  ( www.umgdy.gov.pl )
18.     Polský námořní úřad ve Štětíně – Polsko  (www.ums.gov.pl )
19.     Asociace profesionálních jachtařů ( www.pya.org )
20.     Státní plavební správa - SPS ( (www.spspraha.cz)
21.     Ministerstvo moře, turistiky a rozvoje – Chorvatsko (www.mmtpr.hr )
22.     Multimediální průvodce Geotrips ( www.geotrips.eu )
23.     Plány a seznamy marin na světě ( www.marinas.com )